Dodržování standardů

Validní XHTML nebo CSS kód je pro internetové prohlížeče mnohem přístupnější, než nevalidní. Nevalidní kód je špatně zapsaný, podobně jako věta "Včera budu obědvat v restauraci". Tahle věta nedává smysl a většinou se mluvčího zeptáme, jak to vlastně myslel. Takový luxus si ale internetový prohlížeč nemůže dovolit - nemá nikoho, koho se má zeptat, jak vlastně ta stránka má vypadat. Musí se ji pokusit nějak interpretovat. A protože nevalidní kód umožňuje vysvětlení několika způsoby, jak se má stránka zobrazit, dochází k tomu, že v některých prohlížečích se stránky zobrazí tak, jak tvůrce zamýšlel, zatímco v jiných se zobrazí špatně.

Je-li stránka validní, ještě to automaticky neznamená, že se zobrazí správně. Proto kladu důraz na to, aby se ve všech nejpoužívanějších prohlížečích zobrazovala správně.

Kontakt

Mobil:

605 230 833

e-mail:

Poslat e-mail

Website Uptime

Systémový čas: 1718418325

Poslední změna: 1. 4. 2011
Mapa webu

Stránky vytvořil a spravuje Martin Pokorný | Další weby: dentila.cz, fiannan.cz